Tượng Phổ Hiền Bồ Tát – Buddhism Art

Tượng Phổ Hiền Bồ Tát và Văn Thù Bồ Tát do Buddhism Art tôn tạo, sáng tác với kích thước và chất liệu tùy theo sự lựa chọn của quý vị. Liên hê ngay 01638.526.733 để được tư vấn