Tôn Tượng Quan Âm Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn bằng đồng

Tượng Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn bằng đồng

Kích thước: 2 mét

Mọi chi tiết xin liên hệ 0338.526.733