Tượng Bổn Sư Thích Ca – Mã số 13

Tượng Bổn Sư Thích Ca Đẹp – Mã số 13

Quý vị Phật tử, Sư Thầy, Sư Cô có ý nguyện thỉnh tượng Phật Bổn Sư Thích Ca xin hãy liên hệ trung tâm sáng tác mỹ thuật Phật Giáo qua số điện thoại 0338526733. Chân thành cảm ơn

Danh mục: Từ khóa: