1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thông tin cơ bản của khách hàng được thu thập chỉ dùng để liên lạc tư vấn, hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Chỉ dùng cho nội bộ công ty TNHH Buddhist Art tư vấn, hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng

3. Thời gian lưu trữ thông tin

1 năm kể từ ngày khách hàng không liên lạc nữa

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Văn phòng địa chỉ: 256/70/38 Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Mọi yêu cầu chỉnh sửa khách hàng vui lòng gửi email về địa chỉ mythuatbuddhismart@gmail.com để yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

6. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng để công ty TNHH Buddhist Art chăm sóc khách hàng